Uľahčite si súkromné ​​rozhovory učením detí

Pri súkromných rozhovoroch so svojimi deťmi sa možno pýtate, ako túto situáciu zvládnuť. Musíte zvážiť niekoľko faktorov, ako napríklad najlepšie miesto a čas. Ak je vaše dieťa unavené alebo roztržité, bude ťažké sústrediť sa na váš rozhovor. Rovnako tak môže byť najlepšie diskutovať o citlivých záležitostiach v čase, keď je menej pravdepodobné, že vaše dieťa bude rozptyľované.

Rozvíjať konverzačné schopnosti s deťmi

Keď deti starnú, je dôležité naučiť ich, ako viesť súkromné ​​rozhovory. Mali by byť schopní klásť a odpovedať na otázky o svojej rodine a dni v škole. Okrem toho by si mali vedieť nájsť priateľov a často sa s nimi rozprávať. Je tiež dôležité naučiť ich komunikovať s ľuďmi online.

Pri súkromných rozhovoroch so svojimi deťmi si musíte pamätať na trpezlivosť. Bude to vyžadovať prax, aby si túto zručnosť rozvinuli. Určite si lekcie často posilňujte. Okrem rozprávania sa vaše dieťa musí naučiť čítať reč vášho tela. Nadviažte očný kontakt a komunikujte svoj záujem o to, čo hovoria. Vyhnite sa tiež prerušovaniu, odvracaniu zraku a náhlej zmene témy.

Rozvíjanie zručností súkromnej konverzácie s deťmi je rozhodujúce pre rozvoj sociálnych a jazykových zručností dieťaťa. Deti, ktoré rozvíjajú dobré komunikačné schopnosti, majú tendenciu mať väčšiu slovnú zásobu, dosahujú lepšie výsledky v štandardizovaných testoch a ľahšie sa spájajú s ostatnými študentmi. Tieto zručnosti tiež pomôžu vášmu dieťaťu nájsť si priateľov mimo domova. Ak máte obavy o komunikačné schopnosti vášho dieťaťa, porozprávajte sa s praktickým lekárom, učiteľom alebo špecialistom vášho dieťaťa o radu a pomoc.

Ďalším spôsobom, ako rozvíjať schopnosti súkromnej konverzácie s deťmi, je pomôcť im rozvíjať sebareguláciu. Samoregulácia je kľúčovou súčasťou učenia sa hovoriť, pretože umožňuje deťom riadiť svoje reakcie a správanie. Okrem toho pomáha vášmu dieťaťu naučiť sa počúvať iných ľudí a držať sa témy.

Deti so sociálnymi zručnosťami môžu mať problémy s čítaním reči tela iných. Možno nerozoznajú, keď už niekto nemá záujem rozprávať, a rozhovor náhle ukončia. Možno sa ani nerozlúčia. Môžu mať problém venovať pozornosť dlhým rozhovorom. Deti s traumou môžu mať tiež problémy s opätovaním rozhovorov. Jednou z najbežnejších foriem traumy je zanedbávanie. Deti, ktoré sú zanedbávané, nemajú možnosť rozvíjať rečové a jazykové schopnosti. V dôsledku toho sa môžu stiahnuť a mať problémy s rovesníckymi interakciami.

Keď sa deti rozprávajú s ľuďmi, je dôležité naučiť ich udržiavať očný kontakt. Ak udržia očný kontakt s osobou, s ktorou sa rozprávajú, môžu lepšie sprostredkovať svoje myšlienky. Deti by sa tiež mali naučiť, ako používať reč tela na vyjadrenie svojich myšlienok. Dá sa to dosiahnuť výrazmi tváre, gestami rúk a prikývnutím.

Pomocou otočiť a hovoriť

Otoč sa a rozprávaj je základná zručnosť, ktorá môže deťom uľahčiť súkromné ​​rozhovory. Dá sa použiť v mnohých prostrediach a môže pomôcť deťom naučiť sa zapájať sa do rozhovorov s ostatnými. Môže tiež pomôcť deťom dozvedieť sa o rôznych predmetoch a témach. Deti môžu napríklad využiť túto prax na rozprávanie o tom, čo radi jedia alebo robia v domácnosti.

Turn and talk je efektívna stratégia na podporu rozvoja ústnej reči a funguje pre všetky druhy detí. Táto technika, ktorú vyvinuli Erin Zuccaro a Michele Coulombe, môže pomôcť deťom zlepšiť ich schopnosti počúvať a rozvíjať ústny jazyk. Učiteľom to tiež umožňuje vytvoriť u detí lešenie pri počúvaní a rozprávaní.

Aby sa študenti naučili striedať, dospelí môžu modelovať správanie počas hry. Mali by svojim študentom jasne povedať, kto hovorí. Môžu tiež naučiť deti, ako sa striedať v priamom jazyku. Učitelia v terapeutických predškolských programoch môžu dokonca vytvárať sociálne príbehy zahŕňajúce striedanie.

Niektoré deti majú problémy s čítaním reči tela a nerozumejú, keď niekto iný hovorí súkromne alebo otvorene. Môžu mať tiež problém porozumieť rytmu rozhovoru. Dokonca nemusia byť schopní rozpoznať, keď sa niekto v skupine otočil chrbtom alebo sa obzerá, aby pokračoval v konverzácii.

Učiť deti neverbálne signály

Neverbálne podnety môžu byť užitočné na povzbudenie alebo odradenie od určitého správania u detí. Keďže deti sú dôrazné a očakávajú od dospelých férovosť, je dôležité používať konzistentné neverbálne podnety, aby ste od nich získali požadované správanie. Študenti budú menej pravdepodobne nasledovať, ak budú mať pocit, že vaše činy sú zaujaté. Aby ste tomu zabránili, buďte konzistentní vo všetkých aspektoch svojho vyučovania a komunikácie.

Neverbálne signály sú užitočné aj pre učiteľov, najmä tých, ktorí majú do činenia s veľkými skupinami študentov. V skutočnosti môžu byť neverbálne signály prispôsobené pre rôznych študentov, ako sú napríklad študenti so zdravotným postihnutím. Učitelia môžu napríklad použiť neverbálne podnety na nasmerovanie pozornosti študenta, ktorý má problém udržať pozornosť. Okrem toho sa študenti môžu naučiť neverbálne podnety, ktoré im pomôžu nadviazať kontakt s ostatnými.

Deti s autizmom majú často problém zaujať perspektívu iných a naučiť sa čítať sociálne signály. Možno nevenujú pozornosť neverbálnym podnetom, ako je očný kontakt, a nezisťujú, či osoba, s ktorou sa rozprávajú, venuje pozornosť. Okrem toho majú pravdepodobne obmedzené záujmy, čo môže obmedziť ich príležitosti na socializáciu s ostatnými.

Štúdie ukázali, že neverbálna komunikácia predstavuje viac ako polovicu všetkej ľudskej komunikácie, vrátane súkromných rozhovorov. Je zaujímavé, že naše telá vyjadrujú naše myšlienky prostredníctvom neverbálnych podnetov, ako je reč tela a výrazy tváre. To znamená, že neverbálne signály sú účinnejšie ako slová, keď nám pomáhajú komunikovať.

Učiť deti rozpoznávať tieto neverbálne signály je cennou súčasťou školského života. Používanie neverbálnej komunikácie v triede je vynikajúci spôsob, ako zlepšiť výsledky študentov. Naučením detí všímať si tieto podnety môžu učitelia využiť neverbálnu komunikáciu na usmerňovanie správania študentov a zlepšovanie kvality ich vzdelávania.

Naučte deti rešpektovať osobný priestor

Učiť deti rešpektovať osobný priestor je dôležité pre zdravé vzťahy a sociálne interakcie. Je to tiež kľúčová zručnosť pre zdravú komunitu. Ľudia, ktorí sú preplnení alebo ktorých osobný priestor je narušený, sa môžu cítiť nepríjemne. Aby ste svojim deťom pomohli naučiť sa rešpektovať osobný priestor, vytvorte vo svojej domácnosti rutinu. Ak môžete, začleňte spolu ako rodina nejaký tichý, premýšľavý čas.

Koncept osobného priestoru je dôležitý, pretože nám pomáha cítiť sa pohodlne a bezpečne. Keď niekto zasahuje do nášho osobného priestoru, cítime sa nepríjemne a nebezpečne. Učiť deti rešpektovať svoj osobný priestor je obzvlášť dôležité pre mladšie deti. Možno nerozumejú konceptu osobnej bezpečnosti a nemusia si uvedomovať, prečo ich obťažuje cudzinec.

Keď učíte deti rešpektovať ich súkromný priestor, mali by ste sa uistiť, že zavediete prísne pravidlá. Je dôležité definovať, kto by sa nemal dotýkať súkromných oblastí. Je dôležité diskutovať o rozdieloch medzi súkromnými oblasťami a časťami tela. Napríklad lakeť je veľmi odlišný od vulvy, takže je dôležité naučiť svoje dieťa, že sa jej nesmie dotýkať. Je tiež dôležité hovoriť o nuansách a kontexte. Súkromný rozhovor je príjemnejší, keď vaše deti rešpektujú súkromie ostatných.

Naučiť deti rešpektovať svoj osobný priestor môže byť výzvou, ale je to dôležité. Dodržiavaním týchto pokynov môže vaše dieťa rešpektovať svoj vlastný priestor a priestor ostatných. Modelovaním vhodného správania sa budú môcť rozhodovať o svojom správaní a rešpektovať pocity iných.

Okrem rešpektovania osobného priestoru iných by ste mali svoje deti naučiť rešpektovať aj cudzích ľudí. Deti sú zraniteľné a nemali by zdieľať osobné údaje s cudzími ľuďmi. Deti by sa tiež mali naučiť, že by si nemali nič brať od cudzích ľudí, pretože to môže ublížiť. Z tohto dôvodu, ak ich naučíte rešpektovať svoj vlastný priestor, zabráni ich vykorisťovaniu neskôr v živote.

Ak chcete naučiť deti rešpektovať svoj osobný priestor, skúste použiť jednoduchú hru. Napríklad, ak sa rozprávate so svojimi deťmi, dajte im narážky. Potom sa môžu od vás vzdialiť a umožniť vám súkromný rozhovor.

Ahoj svet

Ahoj svet

Vylúčenie zodpovednosti

Táto webová stránka neposkytuje finančné, investičné, obchodné ani iné poradenstvo. Akékoľvek poskytnuté informácie by sa nemali považovať za rady. Dex.ag neodporúča kupovať, predávať alebo držať akúkoľvek kryptomenu. Pred rozhodnutím si dôkladne preštudujte akúkoľvek investíciu a poraďte sa so svojím finančným poradcom.