5 sposobów, w jakie kryptografia chroni prywatność Twoich danych

Szyfrowanie jest ważnym środkiem bezpieczeństwa Twojej aktywności online. Chroni wrażliwe dane podczas ich transportu i przechowywania. Uniemożliwia nieuprawnionym użytkownikom odszyfrowanie lub odczytanie. Proces ten odbywa się poprzez szyfrowanie danych za pomocą algorytmu. Dostęp do tych danych ma wyłącznie upoważniony personel.

Szyfrowanie chroni wrażliwe dane.

Szyfrowanie to powszechny sposób ochrony wrażliwych danych w Internecie. Zapewnia, że ​​dane mogą być odczytane jedynie przez specjalną osobę posiadającą klucz deszyfrujący lub tajny kod. Pomaga to chronić Twoje dane osobowe przed hakerami i innymi szpiegami w Internecie. Technologia ta może również chronić dane na Twoich urządzeniach, takie jak wiadomości tekstowe z telefonu lub zapisy z trackera fitness. Może także chronić informacje bankowe przesyłane za pośrednictwem konta internetowego.

Ważne jest, aby zastanowić się, jakiego rodzaju wrażliwe dane przechowujesz. Na przykład, jeśli prowadzisz firmę przechowującą informacje o klientach, musisz szyfrować wszystkie wrażliwe dane. Ponadto firmy z branży zdrowotnej i finansowej muszą spełniać obowiązki w zakresie szyfrowania danych wynikające z przepisów rządowych.

Szyfrowanie polega na konwersji wiadomości na alternatywną wersję zwaną tekstem zaszyfrowanym. Ten zaszyfrowany tekst jest prawie niemożliwy do odszyfrowania bez specjalnego klucza. Co więcej, algorytmy są stale aktualizowane i ulepszane, co utrudnia hakerom odszyfrowanie wrażliwych danych. Szyfrowanie ma na celu ochronę wrażliwych danych i systemów przed hakerami i złośliwym oprogramowaniem.

W branży opieki zdrowotnej liczne przepisy nakładają na świadczeniodawców obowiązek wdrożenia środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i dokumentacji pacjentów. Ponadto ustawa o uczciwych praktykach kredytowych wymaga od sprzedawców detalicznych stosowania szyfrowania w celu ochrony danych klientów. Szyfrowanie gwarantuje, że informacja zostanie wysłana do zamierzonego odbiorcy bez przechwycenia.

Szyfrowanie to świetny sposób na ochronę wrażliwych danych i zapobieganie kradzieży tożsamości. Hakerzy często próbują szantażować swoje ofiary, grożąc wyciekiem ich danych w zamian za pieniądze. Szyfrowanie zapobiega temu, uniemożliwiając hakerom odszyfrowanie danych, co czyni je bezwartościowymi dla hakerów.

Uniemożliwia rządowi, dostawcom usług internetowych i innym osobom monitorowanie Twojej aktywności online.

Korzystając z VPN, zabezpieczasz swoje urządzenie przed inwigilacją rządu i dostawcy usług internetowych oraz szyfrujesz swoje działania online. Powinieneś także rozważyć użycie szyfrowanej przeglądarki i tagu HTTPS. Dzienniki serwera Twojej przeglądarki mogą umożliwiać rządom i dostawcom usług internetowych monitorowanie Twojej aktywności online, a nawet mogą zobaczyć, które strony internetowe przeglądasz. Alternatywnie możesz użyć serwera proxy do kierowania informacji tak, aby dostawcy usług internetowych nie mogli ich śledzić. Na przykład, jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, Twój dostawca usług internetowych może zobaczyć, jakie strony odwiedzasz, a nawet z jakiego urządzenia korzystasz, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Dostawcy usług internetowych (ISP) mogą monitorować Twoją aktywność na podstawie historii przeglądania, w tym odwiedzanych witryn i oglądanych filmów. Przechowują Twoją historię przeglądania przez maksymalnie dwa lata i mogą wykorzystywać te dane do kierowania reklam i ograniczania przepustowości. W niektórych krajach dostawcy usług internetowych wykorzystują te dane do cenzury i do innych celów.

Chociaż rządy i dostawcy usług internetowych notorycznie ukrywają swoje możliwości nadzoru, nadal stosują standardowe techniki, które pozwalają im monitorować Twoje działania online. Mogą monitorować każdy kliknięty link, stronę internetową i dane wysyłane do niezabezpieczonych witryn. Wykorzystują te informacje do wysyłania ukierunkowanych reklam i promocyjnych wiadomości e-mail. Mogą również ograniczać przepustowość Internetu, co może Cię kosztować.

Szyfrowanie ruchu online to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania śledzeniu Twojej aktywności online przez dostawców usług internetowych. Szyfrowanie sprawi, że Twój ruch online będzie wyglądał dla dostawców usług internetowych jako bełkot, ale oni nie będą o tym wiedzieć. Jest to szczególnie skuteczne, gdy korzystasz z VPN lub usługi anonimowej. Korzystanie z VPN lub Tora w celu ochrony przed gromadzeniem danych przez dostawcę usług internetowych to najlepszy sposób na ochronę swojej prywatności i zachowanie prywatności danych osobowych.

Chroni dane podczas przesyłania.

Kryptografia chroni przesyłane dane poprzez szyfrowanie i szyfrowanie ich przed wysłaniem przez Internet. Utrudnia to cyberprzestępcom dostęp do nich lub kradzież. Dane te mogą być przechowywane na stacjach roboczych, urządzeniach mobilnych, serwerach lub w chmurze. Zabezpieczenie może być również kosztowne.

Szyfrowanie może również chronić dane w spoczynku lub podczas ich przechowywania. Ten typ zabezpieczeń chroni dane w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci, wycieku danych lub innych zagrożeń bezpieczeństwa. Szyfrowanie w warstwie transportowej chroni dane przed atakami typu sniffing i MITM.

Chroni dane w spoczynku.

Szyfrowanie danych to sposób ochrony danych w dwóch postaciach – danych w spoczynku i danych w ruchu. Dane w spoczynku to dane przechowywane na dysku lub w plikach, natomiast dane w ruchu to dane przesyłane przez sieć. Każdy formularz wymaga innych zabezpieczeń. Szyfrowanie jest skuteczne tylko wtedy, gdy chroni obie formy danych.

Chroni przed atakami typu man-in-the-middle

Jednym z najlepszych sposobów ochrony przed atakami typu man-in-the-middle jest szyfrowanie. W tym ataku osoba atakująca znajduje się pośrodku kanału komunikacyjnego między klientem a serwerem i przechwytuje przesyłane dane. Dzięki temu atakujący może modyfikować i kraść dane. W przeszłości pakiety złośliwego oprogramowania wykorzystywały tego typu ataki w celu uzyskania dostępu do wrażliwych danych ofiary.

Aby uniknąć tego typu ataku, szyfruj całą komunikację poprzez HTTPS. HTTPS wykorzystuje wymianę kluczy publiczno-prywatnych, aby uniemożliwić złośliwemu podmiotowi wąchanie danych. Możesz także użyć wtyczki do przeglądarki, aby mieć pewność, że witryna korzysta wyłącznie z protokołu HTTPS. Aby zapobiec tego typu atakom, należy używać protokołu HTTPS wyłącznie na wrażliwych stronach internetowych.

Inny rodzaj ataku nazywany jest atakiem typu „meeting-in-the-middle”. Ten typ ataku wykorzystuje dwa znane zasoby. Osoba atakująca najpierw odszyfrowuje blok zwykłego tekstu, a następnie używa go do odszyfrowania zaszyfrowanych wiadomości. Następnie pracuje od jednego końca łańcucha do drugiego. Pozwala to uniknąć permutacji metodą brute-force i dzieli proces szyfrowania na łatwiejsze etapy.

Atak ten jest trudny do wykrycia i stanowi poważny problem dla organizacji. Możesz użyć wirtualnej sieci prywatnej, aby zabezpieczyć połączenie z aplikacjami internetowymi, lub pozwolić pracownikom bezpiecznie łączyć się z wewnętrzną siecią prywatną. Możesz także użyć protokołu HTTPS Everywhere lub Force TLS, aby zabezpieczyć swoje dane logowania i poufne transakcje online.

Drugi typ ataku man in the Middle polega na kradzieży tokenów uwierzytelniających. Te tokeny uwierzytelniające zawierają informacje o nadawcy, takie jak nazwa użytkownika i hasło, i są trudne do odszyfrowania dla osoby atakującej. Ataki te są jednym z najpowszechniejszych rodzajów ataków hakerskich. Z tych powodów szyfrowanie jest kluczową częścią każdego projektu cyberbezpieczeństwa.

Witaj świecie

Witaj świecie

Zastrzeżenie

Niniejsza witryna internetowa nie zapewnia porad finansowych, inwestycyjnych, handlowych ani innych. Żadnych podanych informacji nie należy uważać za poradę. Dex.ag nie zaleca zakupu, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Przed podjęciem decyzji dokładnie przeanalizuj każdą inwestycję i skonsultuj się ze swoim doradcą finansowym.