Investering i Blockchain: En nybegynnerguide til kryptoinvestering

Hvis du ønsker å komme inn på bakkenivå for å investere i blokkjede, er det nå på tide å begynne. Med kryptovalutainvesteringer som stiger til alle tiders høyder og potensialet for blockchain-teknologi til å revolusjonere verdensøkonomien, søker nybegynnere i økende grad informasjon om å investere i denne nye grensen. Det kan virke skremmende å investere i noe så nytt og komplekst, så vi har laget denne omfattende guiden til blokkjedeinvesteringer. Her finner du det grunnleggende om blokkjede og kryptovaluta, hvorfor det er en god investering, og hva du trenger å vite for å komme i gang. Vi vil også gi råd om hvordan du kan beskytte investeringene dine mens du holder deg i forkant av kryptomarkedet. Gjør deg klar til å lære – for med vår hjelp er du snart på vei til å bli en blockchain-investor!

Rask avklaring

For å investere i blokkjedeteknologi kan du kjøpe kryptovalutaer, kjøpe aksjer i selskaper som er involvert i blokkjedeindustrien, eller lage din egen blokkjedebaserte virksomhet. Det er viktig å gjøre research for å sikre at alle investeringer du gjør er lønnsomme og sikre.

Hva er Blockchain-teknologi?

Blokkjedeteknologi er en revolusjonerende plattform som er laget for å desentralisere datalagring og transaksjoner. Blokkjedeteknologi er basert på et distribuert reskontrosystem, som betyr at alle deltakere i nettverket til enhver tid har tilgang til en identisk kopi av hovedboken. Reskontroen inneholder informasjon om alle transaksjoner som har funnet sted mellom tilkoblede brukere, for eksempel økonomiske transaksjoner eller dataoverføringer. Dette gjør blokkjedeteknologi sikker og praktisk talt umulig å endre.

Konseptet med blokkjedeteknologi har eksistert siden 2008 da Satoshi Nakamoto ga ut sin whitepaper «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» som beskrev hvordan teknologien fungerer og hvordan den kan brukes på kryptovaluta. Siden den gang har teknologien fått mer oppmerksomhet både fra individuelle investorer og store selskaper som er interessert i dens potensielle anvendelser innen finans, journal, stemmesystemer og andre områder.

Tilhengere av blokkjedeteknologi hevder at den kan revolusjonere hvordan data lagres og deles mellom parter, redusere svindel og tillate nær sanntids peer-to-peer-betalinger med høye sikkerhetsnivåer. På den annen side påpeker kritikere at det fortsatt er mange utfordringer som denne nye teknologien står overfor, for eksempel problemer med skalerbarhet, lav prosesseringshastighet og behovet for sikrere infrastruktur.Til tross for disse stridspunktene, har blockchain-teknologi etablert seg som en innovativ plattform for å tilrettelegge for digitale transaksjoner og lagre viktig data sikkert. Som sådan gir det en spennende mulighet for investorer som ønsker å utnytte den potensielle veksten. I neste avsnitt vil vi undersøke hvordan investorer kan bli involvert i blockchain-tokenisering og kryptovalutaer.

  • I følge en fersk rapport fra Deloitte forventes det globale blokkjedeteknologimarkedet å vokse fra 1,2 milliarder USD i 2018 til 23,3 milliarder USD innen 2023 med en estimert sammensatt årlig vekstrate på 79 %.
  • En undersøkelse fra 2020 utført av PwC fant at 84 % av lederne tror at deres organisasjoner vil miste konkurransefortrinn hvis de ikke tar i bruk blokkjedeteknologi.
  • I følge Grand View Research ble Asia Pacific anslått som den mest progressive regionen for blokkjedeinvesteringer i 2018 med en verdensomspennende andel på mer enn 60 %.

Investering i Blockchain Tokenization

Blockchain-teknologiens verden revolusjonerer måten vi overfører, lagrer og tokeniserer eiendeler på. I det siste tiåret har tokenisering blitt stadig mer populært som en måte å sikre digitale tokens på blokkjeden og representere virkelige verdier som råvarer og verdipapirer. Dette gir mulighet for delt eierskap av ressurser som aksjer, eiendom og til og med fly.

Som alle typer investeringer, er det både fordeler og ulemper når det gjelder å investere i tokeniserte eiendeler. For det første er en stor fordel at de gir brukerne umiddelbar likviditet siden de handles på en åpen børs i stedet for å ha et eierskapsbånd til en bestemt eiendel eller et bestemt selskap. På grunn av den sikre naturen til selve blokkjedeteknologien, gir digitale tokens et ekstra lag med sikkerhet for investorer slik at deres digitale eiendeler er trygge mot tyveri eller svindel.

Det er imidlertid også noen potensielle ulemper å huske på når du investerer i tokeniserte eiendeler. For eksempel, siden kjøpere ikke eier den underliggende eiendelen eller har noen stemmerett over beslutningsprosesser i et selskap, har de ikke noe å si i hvordan fortjenesten oppnås eller fordeles. Siden markedet er svært volatilt på grunn av dets begynnende natur, kan prisene skifte betydelig fra en dag til en annen uten forvarsel.

Totalt sett innebærer investering i symboliserte eiendeler et visst nivå av risiko, men kan potensielt være svært givende for kunnskapsrike investorer. Dette bringer oss til vårt neste emne: kryptovaluta og mynter.

Kryptovaluta og mynter

Når det kommer til digitale tokens, er kryptovaluta og mynter to forskjellige ting. Kryptovaluta refererer til en form for digital eiendel som brukes som penger, og fungerer som en digital valuta og byttemiddel. Mynter refererer også til en form for digital eiendel, selv om de vanligvis er laget for investeringer eller handel i blokkjeden; mynter brukes som en måte å skaffe kapital til tidlige stadier av blokkjedeprosjekter.

Det er en pågående debatt om hvorvidt kryptovalutaer eller mynter skal betraktes som en investering kontra en valuta. På den ene siden hevder mange at kryptovalutas desentraliserte natur og mangel på tilsyn fra myndighetene bringer mer ansvar på brukeren ved handel med kryptovaluta. Dette betyr at verdien av alle mynter eller tokens som er kjøpt kan gå opp eller ned raskt på grunn av deres volatilitet. I tillegg er det ingen garanti for at innehavere faktisk vil få avkastning på investeringer gjort i kryptovaluta.

På den andre siden fremhever de som favoriserer investering i kryptovaluta potensialet; fordi den er desentralisert, tilbyr den et alternativ til tradisjonelle valutaer og finansiell infrastruktur. I tillegg er det noen som ser på krypto som et langsiktig potensial for å verdsette økonomisk verdi dersom bruken vokser bredt nok. Med jevn vekst i markeder, adopsjon og innovasjon (som f.eks. stablecoins), kan investorer med langsiktige synspunkter se avkastning over tid.

Totalt sett skisserer begge sider av argumentet sine egne fordeler – fra risikoen forbundet med kryptovaluta til den potensielle oppsiden med langsiktige investeringer. Til syvende og sist må enkeltpersoner vurdere risikoen forbundet med investering i kryptovaluta og ta beslutninger om porteføljene deres deretter.

Etter å ha forstått hva kryptovaluta og mynter er, er det viktig å se på Utility-tokens – som gir tilgang til produkter, tjenester eller nettverk bygget på toppen av blockchain-teknologi – i neste avsnitt for å få en bedre forståelse av blokkjedeinvesteringer.

Utility tokens

Utility-tokens refererer til virtuelle tokens som tilbyr et digitalt verktøy, for eksempel å gi tilgang til bestemte tjenester eller produkter. Utility tokens er som digitale kuponger og kan brukes til å kjøpe tjenester eller produkter på blockchain-baserte plattformer, eller for å få tilgang til visse funksjoner på plattformen. De gjør det også mulig for brukere å eie en andel av det utstedende selskapet og kan byttes mot andre eiendeler.

Som mange aspekter av kryptovalutaindustrien, er det debatt rundt potensialene knyttet til verktøytokens. Tilhengere av utility tokens hevder at de har potensialet til å revolusjonere den globale økonomien ved å tilby en enkel måte for folk å få tilgang til og bruke tjenester som tilbys på blockchain-baserte plattformer. De kan også gi likviditet for investorer siden det er mange forskjellige børser der disse tokenene kan handles. I tillegg har verktøytokens potensial til å fremme innovasjon i bransjer, som helsevesen og detaljhandel, som har vært historisk trege med å ta i bruk ny teknologi.

Motstandere av utility tokens påpeker at strukturen deres ofte er for kompleks for bruk av ordinære brukere, og at det kan være for mye volatilitet i prisene til at de kan fungere som pålitelige verdilagre. Siden de fleste verktøytokens for tiden er utstedt av oppstartsbedrifter uten etablerte track records, kan investorer ta mer risiko enn de ville gjort med tradisjonelle aksjer eller obligasjoner. Det er viktig for investorer som vurderer å investere i verktøysymboler å forstå risikoene som er involvert før de tar noen avgjørelser.

Den neste delen vil diskutere investering i blokkjedebaserte aksjer – en alternativ metode for å investere i blokkjedeteknologi.

Investering i blokkjedebaserte aksjer

Når det gjelder å investere i blokkjedebaserte aksjer, er det fordeler og ulemper å vurdere for både kjøpere og selgere. For investorer er en stor fordel potensialet for stor avkastning på investeringer hvis aksjeutviklingen går bra. Mange mennesker som begynte med kryptovaluta tidlig tjente mye penger på verdistigningen til disse eiendelene. En annen fordel er det faktum at de fleste blokkjedebaserte aksjer ikke er avhengige av tradisjonelle handelsmetoder som børsnoteringer eller markedsverdi. Investorer kan kjøpe blokkjedebaserte aksjer direkte fra selskapet, slik at de kan unngå høye megleravgifter som kan være forbundet med å kjøpe mer tradisjonelle aksjer.

På den annen side har mange eksperter hevdet at investering i blokkjedebaserte aksjer fortsatt er relativt risikabelt sammenlignet med tradisjonelle investeringer. En del av denne risikoen kommer med mangel på regulering og tilsyn, noe som betyr at selskaper som produserer disse produktene ikke blir holdt ansvarlige hvis noe går galt. Videre, fordi blokkjedeteknologi er relativt ny, kan det være enestående hendelser med ukjente konsekvenser som kan føre til at en aksje plutselig stuper, noe som resulterer i tap for investorer som legger pengene sine i disse eiendelene.

I sum kan investering i blokkjedebaserte aksjer gi stor avkastning for kunnskapsrike investorer, men på grunn av risikoen bør det bare gjøres med forskning og forsiktighet. For å redusere noen av disse risikoene og maksimere belønningen kan det også være fordelaktig å diversifisere ved å investere en del av ens portefølje i tradisjonelle investeringer også. Å ha en omfattende forståelse av begge typer investeringsinstrumenter gir investorer et ekstra lag med beskyttelse mot eventuelle uventede markedspåvirkninger som kan påvirke deres portefølje negativt.

For de som ønsker å dra nytte av teknologiselskaper som er involvert i kryptovaluta, vil neste seksjon diskutere investeringer spesifikt i teknologiselskaper som jobber med distribuerte hovedbokprosjekter og andre relaterte teknologier.

De viktigste høydepunktene

Å investere i blokkjedebaserte aksjer kan være en lukrativ mulighet, men kommer med ekstra risiko. Det er fordelaktig å undersøke disse aksjene og diversifisere investeringer med tradisjonelle aksjeopsjoner for å beskytte mot plutselige markedspåvirkninger. Teknologiselskaper som spesifikt jobber med kryptovalutaprosjekter kan også investeres i med det formål å dra nytte av den potensielle avkastningen.

TeknologibedrifterI en verden av kryptoinvesteringer tilbyr teknologiselskaper muligheter for investorer til å få eksponering for den underliggende blokkjedeteknologien som driver sektoren. Ettersom teknologiforbedringer fortsetter å omdefinere det kryptografiske markedet, bruker mange selskaper sine unike teknologiløsninger for å bidra til å forbedre kundeopplevelsene ved å senke kostnader, redusere transaksjonstider og mer.

Teknologiselskaper er modne for investeringer på grunn av deres evne til å tilby nye løsninger og ressurser til kryptomarkedet. Når et selskap utvikler en spillendrende blockchain-protokoll eller -applikasjon, er det et oppsidepotensial for investorer på grunn av muligheten for stor fortjeneste fra disse innovasjonene. Mange av disse teknologiselskapene har allerede etablert sitt fotfeste i bransjen og inkorporerer blockchain i sin eksisterende virksomhet, mens andre er på starten av reisen, og noen har ikke engang produktene klare ennå.

På den ene siden er det risiko forbundet med å investere i denne typen selskaper. Med det raske tempoet som innovasjon finner sted i industrien, må teknologiselskaper ligge et skritt foran sine jevnaldrende hvis de ønsker å forbli konkurransedyktige. Dette resulterer ofte i høyrisikoinvesteringer ettersom selskaper forsøker å sikre kundeadopsjon og sikre partnerskap som kan bringe sårt nødvendig kapital.

På den annen side er det også et stort potensial for profitt når du investerer i teknologiselskaper innen kryptorom. Selskaper med fokus på krypto har gitt eksponentiell avkastning siden de ble børsnotert, så det er definitivt noe tiltalende ved å investere i disse firmaene. Hvis de forvaltes på riktig måte og allokeres med kapital strategisk, kan investorer tjene betydelig etter hvert som nye teknologier kommer online og blir mer utbredt tatt i bruk av kunder over hele verden.

Det er viktig for enhver investor som ser på teknologiselskaper som potensielle investeringer å vurdere alle tilknyttede risikoer før de forplikter midler. Før du legger dine hardt opptjente penger inn i et prosjekt, sørg for å forstå hvordan det fungerer og hva det prøver å oppnå. Riktig forskning kan ofte avdekke underliggende verdier som kanskje ikke er synlige ved første øyekast.

Som en siste tanke om teknologiselskaper, er det verdt å merke seg at investering i slike organisasjoner kommer med en viss grad av tålmodighet ettersom utviklingssykluser kan ta lengre tid enn forventet. Med det sagt kan det fortsatt være et lukrativt diversifiseringspunkt for langsiktige investorer som vurderer å legge til mer eksponering gjennom alternative investeringer utenfor mynthandel.

Med dette detaljerte blikket på teknologiselskaper ute av veien, la oss nå ta en titt på banker og finansinstitusjoner og hvordan de påvirker kryptomarkedene.

Banker og finansinstitusjoner

Banker og finansinstitusjoner er noen av de viktigste aktørene i dagens globale økonomiske landskap. Derfor er deres posisjon angående blokkjedeteknologi og kryptovalutaer avgjørende for suksessen til disse produktene. På den ene siden viser mange banker og store finansielle selskaper tegn på å omfavne blockchain-teknologi som en måte å forbedre effektiviteten, redusere kostnader og legge til nye tjenester. I følge en studie fra IBM og magasinet Economist har 16 av 20 ledende finansinstitusjoner implementert en blokkjedebasert løsning eller planlegger å gjøre det i nær fremtid.

På den annen side er bankene fortsatt forsiktige med kryptovalutaer på grunn av dens ustabilitet og mangel på regulering. Det er ikke uvanlig at banker stenger kontoer for de som handler med kryptovaluta eller bruker den til pengeoverføringer, noe som kan begrense tilgangen til investeringsmuligheter. Denne forsiktige holdningen til krypto stammer fra bekymringer for at digitale valutaer kan brukes til ulovlige aktiviteter eller kompromitteres på grunn av nettangrep.

Totalt sett er det klart at bankene har både fordeler og ulemper når de vurderer å investere i blokkjedeteknologier. Det er risiko involvert avhengig av om de beveger seg nedover denne banen eller ikke. Den neste delen utforsker gjeldende markedstrender for å få ytterligere innsikt i den økende etterspørselen etter blokkjederelaterte tjenester.

Blockchain-teknologi markedstrender

Blokkjedeteknologi er i rask utvikling, og dens innvirkning i finansverdenen har vært intet mindre enn revolusjonerende. Markedstrender indikerer at blockchain-teknologiindustrien ekspanderer i en enestående hastighet, og potensialet for investeringer har aldri vært større.

Den voksende infrastrukturen for blokkjedebaserte finansielle transaksjoner skaper nye muligheter for de som er villige til å dra nytte av dem. Etter hvert som industrien modnes, kommer flere etablerte finansinstitusjoner inn i området, noe som gjør det lettere for enkeltpersoner å foreta investeringer i digitale eiendeler. Kjøpers bruk av kryptovaluta blir stadig mer vanlig, i tillegg til en økning i applikasjoner på tvers av andre bransjer som helsevesen og logistikk. Selskaper begynner å forstå fordelene ved å tokenisere sine eiendeler på blokkjeden, noe som åpner for et bredt spekter av nye muligheter.

Videre er det nå en mengde venturekapitalfond som utelukkende investerer i blockchain-relaterte startups, mens private investorer og engleinvestorer har blitt mer villige til å sette penger i disruptive prosjekter knyttet til denne teknologien. Utbredelsen av Initial Coin Offering (ICOs) har også gjort det enda enklere for små selskaper å utstede tokens som kan byttes gjennom nettbørser. Alle disse utviklingene definerer trendene på blockchain-markedet og øker dens samlede verdi eksponentielt.

På den annen side er det fortsatt flere utfordringer som må overvinnes for at utbredt bruk av blokkjedeteknologi skal bli realitet. Regulatoriske rammer har ennå ikke tatt opp med nye teknologier, og det er bekymringer for hvordan kryptovaluta passer inn i eksisterende internasjonale lover, noe som kan forårsake visse hindringer i markedsveksten. I tillegg må problemer som skalerbarhet og energieffektivitet tas opp før mainstream-adopsjon er mulig.

Samlet sett tyder markedstrender på at investeringene i blokkjedeteknologi fortsetter å øke jevnt og trutt og vil fortsette å gjøre det på kort og lang sikt. Etter hvert som folk blir mer kjent med hva denne teknologien har å tilby, vil de i økende grad være villige til å investere i den direkte eller indirekte via ulike typer finansielle instrumenter som ETFer og indeksfond. Med det i tankene, la oss nå utforske hvordan man kan komme i gang med å diversifisere sin portefølje ved å investere i denne innovative sektoren.

Diversifisering og investering i blokkjede er et viktig element når man vurderer hvordan man kan involvere seg i kryptoinvestering. For å redusere risiko og optimalisere avkastningen på investeringen, er det viktig å spre investeringene på ulike eiendeler og klasser innen bransjen. I neste avsnitt vil vi diskutere strategier for å diversifisere en kryptoportefølje.

Diversifisering og investering i blokkjede

Diversifisering er nøkkelen når det gjelder å investere i enhver aktivaklasse, inkludert blokkjede og kryptovalutaer. Å diversifisere en investeringsportefølje mellom flere eiendeler kan bidra til å begrense risikoen knyttet til hver enkelt eiendel, da ytelsen til en aktivatype kan oppheve tapene til en annen. Mange nybegynnere stiller imidlertid spørsmål ved om diversifisering er fornuftig når de investerer i blokkjede- og kryptoaktiva som i seg selv er svært volatile.

På den ene siden hevder noen investorer at diversifisering er spesielt viktig når man investerer i nye og ukjente markeder som de som presenteres av blockchain og krypto. Disse investorene hevder at diversifisering på tvers av en rekke kryptoinvesteringer vil beskytte mot potensielle feil i ett kryptoprosjekt eller valuta som tvinger en investor til å selge seg ut til lave priser på grunn av mangel på likviditet. Diversifisering til en rekke kryptovalutaer lar også en investor spre risikoen ved å investere et lite beløp i flere prosjekter med lavere økonomisk forpliktelse.

På den annen side hevder noen erfarne kryptoinvestorer at diversifisering generelt sett ikke er nødvendig gitt de sterke korrelasjonene mellom ulike kryptoaktiva. Vanligvis, når én kryptovaluta stiger i pris, så gjør mange andre det også – og kobler alle kryptoer sammen uavhengig av ulike grunnleggende styrker og svakheter. For eksempel, hvis Bitcoin øker 10 % i løpet av 24 timer, vil andre store mynter sannsynligvis oppleve lignende prosentvise gevinster eller tap i løpet av samme tidsramme. De tradisjonelle fordelene med diversifisering er derfor ugyldige når du investerer krypto fordi det er umulig å dra nytte av en rekke trendy mynter til forskjellige tider – de vanligvis enten alle stiger eller faller samtidig, og gir liten fordel av å holde to separate mynter i en portefølje.

Denne debatten rundt fordelene ved å diversifisere investeringer i blokkjede og kryptoer pågår, men begge sider er enige om at passende aktivaallokering kombinert med individuell myntforskning bør hjelpe med å veilede beslutninger om hvor mye som skal investeres i hver mynt i stedet for å tildele et bestemt beløp på tvers av alle mynter. Med denne forståelsen i tankene, er det nå på tide å oppsummere de viktigste utdragene fra denne artikkelen og trekke noen endelige konklusjoner. Den neste delen vil skissere vår oppsummering og konklusjon for denne nybegynnerveiledningen for å investere i blokkjede-eiendeler.

Oppsummering og konklusjon

Investeringer i kryptovaluta kan være både økonomisk og teknisk utfordrende, men med litt veiledning kan hvem som helst bli involvert i den spennende verdenen av blokkjedeteknologi. Crypto-investering ser ut til å være her for å bli, siden det gir et enormt potensial for investorer – alt fra direkte investering i selve eiendelen til muligheter som tilbys via blockchain-baserte prosjekter.

Å investere i kryptovalutaer medfører en viss risiko, så det er viktig å huske at suksess ikke er garantert, akkurat som enhver annen investering. Verdien av enhver digital valuta kan svinge uforutsigbart, så en investor bør alltid være forsiktig når han investerer og holde seg informert om markedsutviklingen. På plussiden, hvis det gjøres riktig, vil det sannsynligvis være høy avkastning og minimale tilknyttede kostnader.

Når du kommer i gang er forskning nøkkelen. Før du investerer i et hvilket som helst kryptovaluta- eller blokkjedeprosjekt, er det lurt å gjøre din due diligence og lære så mye du kan om prosjektet, dets potensielle risikoer og muligheter. Det er også viktig å forstå teknologien som ligger til grunn for kryptovalutaer før du investerer penger og bare går inn i investeringer hvis risiko du forstår.

Til slutt, kryptoinvesteringer er svært spekulative investeringer og vurder nøye din egen personlige situasjon før du tar noen avgjørelser. Bruk anerkjente børser eller lommebøker for å sikre maksimal sikkerhet for midlene dine, hold oversikt over investeringene dine med jevne mellomrom, og rådfør deg med finansielle rådgivere om nødvendig. Ved å gjøre disse grunnleggende trinnene og lære mer om hvordan denne teknologien fungerer, kan du minimere risikoen og øke sjansene dine for å ha en vellykket kryptoinvesteringsopplevelse.

FAQ

Er investering i blockchain-teknologi riktig for meg?

Det avhenger av dine investeringsmål og risikotoleranse. Å investere i blokkjedeteknologi har potensial for høy avkastning, men det innebærer også høyere risiko enn tradisjonelle investeringer. Det er viktig å forstå hvordan teknologien fungerer og å undersøke alle potensielle investeringer grundig før du investerer. Som med enhver ny satsing, er det alltid best å starte i det små og diversifisere investeringsporteføljen for å redusere risikoen. Med nøye undersøkelser og riktig risikostyring kan investering i blokkjedeteknologi være riktig for deg.

Hva er de tilgjengelige alternativene for å investere i blockchain?

De tilgjengelige alternativene for å investere i blockchain avhenger av den enkelte investors mål og risikotoleranse. Noen av de tilgjengelige alternativene inkluderer direkte investeringer i kryptovalutaer, som Bitcoin og Ethereum; Innledende mynttilbud (ICOs); investere i diversifiserte kryptovalutaporteføljer; eller investere gjennom tradisjonelle finansmarkeder, som futures og børshandlede fond (ETF).

Direkte investeringer i kryptovalutaer kan være et forsøk med høy risiko og høy belønning siden disse digitale eiendelene er utrolig volatile. Men med riktig forskning og due diligence, kan en investor høste betydelige belønninger.

ICO-er tilbyr en annen rute for potensielle investorer for å få eksponering for blokkjedeprosjekter uten å eie noen tokens. En ICO ligner på et børsnotert tilbud (IPO), bortsett fra at det involverer digitale tokens i stedet for aksjeandeler. Som med enhver investering, bør investorer undersøke teamet bak prosjektet grundig før de investerer.

Å investere i en diversifisert portefølje av kryptovalutaer er en måte å minimere tilhørende risiko ved å spre kapital på tvers av ulike prosjekter. Denne tilnærmingen lar investorer høste fruktene av noen kryptovalutaer samtidig som de beskytter mot tap fra andre.

Til slutt, investering gjennom tradisjonelle finansmarkeder er et annet alternativ for de som er interessert i å få eksponering mot blokkjedeteknologi uten å kjøpe direkte digitale eiendeler. Futures-kontrakter gjør det mulig for investorer å handle derivater eller spekulere i fremtidige priser på visse kryptovalutaer eller virtuelle eiendeler. Børshandlede fond (ETFer) sporer en kurv med aksjer som representerer en bestemt bransje; lignende tilbud finnes for sporing av blokkjedebaserte selskaper som aksjer relatert til gruvedrift eller utviklingsteam som jobber med nye protokoller.

Hvilken risiko og avkastning kan jeg forvente av å investere i blockchain?

Å investere i blokkjede kan være en svært givende innsats, men det kommer også med en rekke tilhørende risikoer. På oppsiden har investorer potensial til å dra nytte av verdsettingen av kryptovalutaer, smarte kontrakter og andre desentraliserte applikasjoner. På minussiden er blokkjedeinvesteringer svært volatile og har en høy risiko for totaltap på grunn av faktorer som markedsvolatilitet, svindel/hack, overregulering eller tekniske problemer.

Når det gjelder avkastning, bør investorer forvente at enhver blokkjedeinvestering sannsynligvis vil gi høyere avkastning enn den som er tilgjengelig i tradisjonelle markeder og aktivaklasser. Historisk sett har kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum gitt eksepsjonelle gevinster siden de først ble utgitt (med Bitcoin som har fått oppover 4200% siden 2011). Videre har noen kryptovalutaprosjekter som Ripple til og med gitt avkastning på over 1000%. Det er imidlertid også viktig å merke seg at tidligere resultater kanskje ikke nødvendigvis forutsier fremtidig suksess – så investorer bør fortsette med forsiktighet.

Hei Verden

Hei Verden

Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden gir ikke råd om finans, investering, handel eller andre. All informasjon som gis skal ikke betraktes som råd. Dex.ag anbefaler ikke at du kjøper, selger eller holder noen kryptovaluta. Sørg for å undersøke enhver investering grundig og ta kontakt med din økonomiske rådgiver før du bestemmer deg.