A privát beszélgetések megkönnyítése gyerekek tanításával

Amikor privát beszélgetéseket folytat gyermekeivel, felmerülhet a kérdés, hogyan kezelje a helyzetet. Figyelembe kell vennie néhány tényezőt, például a legjobb helyet és időt. Ha gyermeke fáradt vagy elzavart, nehéz lesz a beszélgetésére koncentrálni. Hasonlóképpen, az a legjobb, ha kényes ügyeket akkor beszélünk meg, amikor gyermeke kevésbé lesz elterelve.

Beszélgetési készség fejlesztése a gyerekekkel

A gyerekek életkorának előrehaladtával fontos megtanítani őket a privát beszélgetésekre. Képesnek kell lenniük kérdéseket feltenni és megválaszolni a családjukkal és az iskolai napjukkal kapcsolatban. Ezenkívül képesnek kell lennie arra, hogy barátokat szerezzen és gyakran beszélgessen velük. Az is fontos, hogy megtanítsuk őket az emberekkel online kapcsolatba lépni.

Amikor privát beszélgetéseket folytat gyermekeivel, ne felejtse el türelmesnek lenni. Gyakorlásra lesz szükségük, hogy ezt a képességet kifejlesszék. Ügyeljen arra, hogy gyakran erősítse meg a leckéket. A beszéd mellett a gyermeknek meg kell tanulnia olvasni a testbeszédet. Vegye fel a szemkontaktust, és jelezze érdeklődését az iránt, amit mondanak. Kerülje továbbá a félbeszakítást, a félretekintést és a téma hirtelen megváltoztatását.

A gyerekekkel folytatott privát beszélgetési készségek fejlesztése kulcsfontosságú a gyermek szociális és nyelvi készségeinek fejlesztéséhez. Azok a gyerekek, akik jó kommunikációs készségeket fejlesztenek, általában nagyobb szókinccsel rendelkeznek, jobban teljesítenek a szabványos teszteken, és könnyebben lépnek kapcsolatba más tanulókkal. Ezek a készségek abban is segítenek, hogy gyermeke otthonon kívül is barátokat szerezzen. Ha aggódik gyermeke kommunikációs készségei miatt, tanácsért és segítségért forduljon gyermeke háziorvosához, tanárához vagy szakemberhez.

A gyerekekkel folytatott privát beszélgetési készségek fejlesztésének másik módja az önszabályozás fejlesztése. Az önszabályozás kulcsfontosságú része a beszédtanulásnak, mivel lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy irányítsák reakcióikat és viselkedésüket. Ezenkívül segít gyermekének megtanulni, hogyan hallgasson másokat, és hogyan maradjon a témánál.

A szociális készségek problémáival küzdő gyerekeknek nehézségei lehetnek mások testbeszédének olvasásakor. Lehet, hogy nem veszik észre, ha valakit már nem érdekel a beszéd, és hirtelen véget vet a beszélgetésnek. Lehet, hogy el sem búcsúznak. Lehet, hogy nehezen tudnak odafigyelni a hosszú beszélgetésekre. A traumát szenvedő gyerekeknek nehézségei lehetnek a beszélgetések viszonzásában is. A trauma egyik leggyakoribb formája az elhanyagolás. Az elhanyagolt gyermekeknek nincs lehetőségük beszéd- és nyelvi készségek fejlesztésére. Ennek eredményeként visszahúzódóvá válhatnak, és problémáik lehetnek a társaik interakciójával.

Amikor a gyerekek beszélnek az emberekkel, fontos megtanítani nekik, hogyan tartsák fenn a szemkontaktust. Ha szemkontaktust tartanak azzal a személlyel, akivel beszélgetnek, jobban át tudják adni elképzeléseiket. A gyerekeknek azt is meg kell tanulniuk, hogyan használják testbeszédüket ötleteik kifejezésére. Ez megtehető arckifejezésekkel, kézmozdulatokkal és bólogatással.

Fordulj és beszélj

Fordulj meg és beszélj olyan alapvető készség, amely megkönnyíti a privát beszélgetéseket a gyerekek számára. Számos beállításban használható, és segíthet a gyerekeknek megtanulni, hogy másokkal beszélgethessenek. Ezenkívül segíthet a gyerekeknek különböző tantárgyak és témák megismerésében. Például a gyerekek a gyakorlatban beszélhetnek arról, mit szeretnek enni vagy csinálni a ház körül.

A Fordulj és beszélj hatékony stratégia a szóbeli beszédfejlődés elősegítésére, és minden gyermeknél működik. Az Erin Zuccaro és Michele Coulombe által kifejlesztett technika segíthet a gyerekeknek fejleszteni hallási készségeiket és fejleszteni a szóbeli beszédet. Lehetővé teszi a tanárok számára, hogy a gyerekek hallási és beszédbeli viselkedését felerősítsék.

Annak érdekében, hogy a tanulók megtanuljanak felváltani, a felnőttek modellezhetik a viselkedést játék közben. Világossá kell tenniük diákjaik számára, hogy ki beszél. Azt is megtaníthatják a gyerekeknek, hogyan váltsák egymást a közvetlen nyelvhasználattal. A terápiás óvodai programokban részt vevő tanárok akár társadalmi történeteket is készíthetnek, amelyek magukban foglalják a körváltást.

Néhány gyerek nehezen olvassa a testbeszédet, és nem érti, ha valaki más privátban vagy nyíltan beszél. A beszélgetés ritmusának megértése is nehézségekbe ütközhet. Előfordulhat, hogy nem is tudják felismerni, ha valaki egy csoportban hátat fordított vagy körülnéz, hogy folytassa a beszélgetést.

A gyerekek nonverbális jelzéseinek tanítása

A nonverbális jelzések hasznosak lehetnek a gyerekek bizonyos viselkedésének ösztönzésére vagy elrettentésére. Mivel a gyerekek nyomatékosak és méltányosságot várnak el a felnőttektől, fontos, hogy következetes nonverbális jelzéseket alkalmazzanak, hogy elérjék a kívánt viselkedést. A tanulók kevésbé valószínű, hogy követik, ha úgy érzik, hogy az Ön cselekedete elfogult. Ennek elkerülése érdekében legyen következetes tanítása és kommunikációja minden területén.

A nonverbális jelzések a tanárok számára is hasznosak, különösen azok számára, akik nagy diákcsoportokkal foglalkoznak. Valójában a nonverbális jelzések személyre szabhatók különböző tanulók, például fogyatékos tanulók számára. Például a tanárok nonverbális jelzésekkel irányíthatják egy olyan tanuló figyelmét, akinek nehézségei vannak a fókusz fenntartásában. Ezenkívül a diákok nonverbális jelzéseket tanulhatnak, hogy segítsenek nekik kapcsolatba lépni másokkal.

Az autizmussal élő gyermekeknek gyakran nehézséget okoz mások nézőpontjának felvétele és a társadalmi jelzések olvasásának elsajátítása. Előfordulhat, hogy nem figyelnek a nonverbális jelzésekre, például a szemkontaktusra, és nem nézik meg, hogy a beszélgetőpartner odafigyel-e vagy sem. Ezen túlmenően valószínűleg korlátozottak az érdeklődési köreik, ami korlátozhatja lehetőségeiket a másokkal való szocializációra.

Tanulmányok kimutatták, hogy a nonverbális kommunikáció az emberi kommunikáció több mint felét teszi ki, beleértve a magánbeszélgetéseket is. Érdekes módon testünk nonverbális jelzésekkel fejezi ki gondolatainkat, például testbeszédet és arckifejezéseket. Ez azt jelenti, hogy a nonverbális jelzések hatékonyabbak, mint a szavak, amikor segítik a kommunikációt.

Az iskolai élet értékes része, hogy megtanítsuk a gyerekeket felismerni ezeket a nonverbális jeleket. Az osztálytermi nonverbális kommunikáció kiváló módja a tanulói eredmények javításának. Azáltal, hogy megtanítják a gyerekeket észrevenni ezeket a jeleket, a tanárok nonverbális kommunikációt használhatnak a tanulók viselkedésének irányítására és oktatásuk minőségének javítására.

A gyerekek megtanítása a személyes tér tiszteletére

Az egészséges kapcsolatok és a társadalmi interakciók szempontjából fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeket a személyes tér tiszteletben tartására. Ez is kulcsfontosságú képesség az egészséges közösséghez. Azok az emberek, akik összezsúfolódtak, vagy akiknek személyes terét elfoglalták, kényelmetlenül érezhetik magukat. Annak érdekében, hogy gyermekei megtanulják, hogyan tartsák tiszteletben a személyes teret, alakítson ki rutint a háztartásában. Ha teheti, töltsön be egy csendes, elmélkedéssel töltött időt a családdal együtt.

A személyes tér fogalma azért fontos, mert segít kényelmesen és biztonságban érezni magunkat. Amikor valaki behatol a személyes terünkbe, kényelmetlenül és biztonságban érezzük magunkat. A gyerekek megtanítása személyes terük tiszteletére különösen fontos a fiatalabb gyermekek számára. Lehet, hogy nem értik a személyes biztonság fogalmát, és nem is tudják, miért zavarja őket egy idegen.

Amikor arra tanítja a gyerekeket, hogy tartsák tiszteletben a privát terüket, ügyeljen arra, hogy szigorú szabályokat állítson fel. Fontos meghatározni, hogy kik nem nyúlhatnak magánterületekhez. Fontos megvitatni a privát területek és a testrészek közötti különbségeket. Például a könyök sokban különbözik a szeméremtest, ezért fontos megtanítani gyermekének, hogy az utóbbihoz nem szabad hozzáérni. Fontos beszélni az árnyalatokról és a kontextusról is. A privát beszélgetés kellemesebb, ha a gyerekek tiszteletben tartják mások magánéletét.

Megtanítani a gyerekeket, hogy tiszteljék személyes terüket, kihívást jelenthet, de fontos. Ha követi ezeket az irányelveket, gyermeke tisztelheti saját és mások terét. A megfelelő viselkedés modellezésével képesek lesznek döntéseket hozni saját viselkedésükkel kapcsolatban, és tiszteletben tartják mások érzéseit.

A mások személyes terének tiszteletben tartása mellett meg kell tanítania gyermekeit az idegenek tiszteletére is. A gyerekek sebezhetőek, és nem oszthatnak meg személyes adatokat idegenekkel. Arra is meg kell tanítani a gyerekeket, hogy ne vegyenek el semmit idegenektől, mert ez bántó lehet. Emiatt, ha megtanítja őket arra, hogy tiszteljék saját terüket, megakadályozzák, hogy később életükben kizsákmányolják őket.

Ha meg szeretné tanítani a gyerekeket egymás személyes terének tiszteletben tartására, próbáljon ki egy egyszerű játékot. Például, ha a gyerekeivel beszél, adjon nekik egy jelzőszót. Ezután eltávolodhatnak tőled, lehetővé téve a privát beszélgetést.

Jogi nyilatkozat

Ez a weboldal nem nyújt pénzügyi, befektetési, kereskedési vagy egyéb tanácsokat. A megadott információk nem tekinthetők tanácsnak. A Dex.ag nem javasolja, hogy vásároljon, adjon el vagy tartson kriptovalutát. Mindenképpen alaposan tájékozódjon minden befektetésről, és a döntés előtt konzultáljon pénzügyi tanácsadójával.