Investering i Blockchain: En begyndervejledning til kryptoinvestering

Hvis du ønsker at komme i gang med at investere i blockchain, er det nu, du skal starte. Med cryptocurrency-investeringer, der stiger til alle tiders højder, og potentialet for blockchain-teknologi til at revolutionere verdensøkonomien, søger begyndere i stigende grad information om at investere i denne nye grænse. Det kan virke skræmmende at investere i noget så nyt og komplekst, så vi har lavet denne omfattende guide til blockchain-investering. Her finder du det grundlæggende om blockchain og cryptocurrency, hvorfor det er en god investering, og hvad du skal vide for at komme i gang. Vi vil også give råd om, hvordan du beskytter dine investeringer, mens du er på forkant med kryptomarkedet. Gør dig klar til at lære – for med vores hjælp er du snart på vej til at blive en blockchain-investor!

Hurtig afklaring

For at investere i blockchain-teknologi kan du købe kryptovalutaer, købe aktier i virksomheder involveret i blockchain-industrien eller oprette din egen blockchain-baserede virksomhed. Det er vigtigt at lave din research for at sikre, at dine investeringer er rentable og sikre.

Hvad er Blockchain-teknologi?

Blockchain-teknologi er en revolutionerende platform, der er blevet skabt til at decentralisere datalagring og transaktioner. Blockchain-teknologien er baseret på et distribueret hovedbogssystem, hvilket betyder, at alle deltagere i netværket til enhver tid har adgang til en identisk kopi af hovedbogen. Hovedbogen indeholder information om alle transaktioner, der har fundet sted mellem tilsluttede brugere, såsom finansielle transaktioner eller dataoverførsler. Dette gør blockchain-teknologi sikker og praktisk talt umulig at ændre.

Konceptet med blockchain-teknologi har eksisteret siden 2008, da Satoshi Nakamoto udgav sit whitepaper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, som beskrev, hvordan teknologien fungerer, og hvordan den kan anvendes til kryptovaluta. Siden da har teknologien fået mere opmærksomhed både fra individuelle investorer og store virksomheder, der er interesserede i dens potentielle anvendelser inden for økonomi, journaler, stemmesystemer og andre områder.

Tilhængere af blockchain-teknologi hævder, at det kan revolutionere, hvordan data lagres og deles mellem parter, reducere svindel og give mulighed for næsten real-time peer-to-peer-betalinger med høje sikkerhedsniveauer. På den anden side påpeger kritikere, at der stadig er mange udfordringer, som denne nye teknologi står over for, såsom problemer med skalerbarhed, langsom behandlingshastighed og behovet for mere sikker infrastruktur.På trods af disse stridspunkter har blockchain-teknologien etableret sig som en innovativ platform til at lette digitale transaktioner og opbevare vigtige data sikkert. Som sådan udgør det en spændende mulighed for investorer, der ønsker at udnytte deres potentielle vækst. I det næste afsnit vil vi undersøge, hvordan investorer kan blive involveret i blockchain-tokenisering og kryptovalutaer.

  • Ifølge en nylig rapport fra Deloitte forventes det globale blockchain-teknologimarked at vokse fra 1,2 milliarder USD i 2018 til 23,3 milliarder USD i 2023 med en estimeret sammensat årlig vækstrate på 79 %.
  • En 2020-undersøgelse udført af PwC viste, at 84 % af lederne mener, at deres organisationer vil miste konkurrencefordele, hvis de ikke anvender blockchain-teknologi.
  • Ifølge Grand View Research blev Asia Pacific anslået som den mest progressive region for blockchain-investeringer i 2018 med en verdensomspændende andel på mere end 60%.

Investering i Blockchain Tokenization

Blockchain-teknologiens verden revolutionerer den måde, vi overfører, opbevarer og tokeniserer aktiver på. I det sidste årti er tokenisering blevet stadig mere populær som en måde at sikre digitale tokens på blockchain og repræsentere virkelige aktiver som råvarer og værdipapirer. Dette giver mulighed for fraktioneret ejerskab af ressourcer som aktier, fast ejendom og endda fly.

Som alle typer investeringer er der både fordele og ulemper, når det kommer til at investere i tokeniserede aktiver. For det første er en stor fordel, at de giver brugerne øjeblikkelig likviditet, da de handles på en åben børs i stedet for at have en ejerskabsbinding til et bestemt aktiv eller en bestemt virksomhed. På grund af den sikre natur af selve blockchain-teknologien giver digitale tokens også et ekstra lag af sikkerhed for investorer, så deres digitale aktiver er sikre mod tyveri eller svindel.

Der er dog også nogle potentielle ulemper at huske på, når du investerer i tokeniserede aktiver. For eksempel, da købere ikke ejer det underliggende aktiv eller har nogen stemmerettigheder over beslutningsprocesser i en virksomhed, har de ingen indflydelse på, hvordan overskud opnås eller fordeles. Da markedet er meget volatilt på grund af dets begyndende natur, kan priserne også skifte betydeligt fra den ene dag til den anden uden varsel.

Samlet set indebærer investering i tokeniserede aktiver et vist niveau af risiko, men det kan potentielt være meget givende for kyndige investorer. Dette bringer os til vores næste emne: cryptocurrency og mønter.

Kryptovaluta og mønter

Når det kommer til digitale tokens, er kryptovaluta og mønter to forskellige ting. Kryptovaluta refererer til en form for digitalt aktiv, der bruges som penge, der tjener som digital valuta og udvekslingsmiddel. Mønter refererer også til en form for digitalt aktiv, selvom de typisk er skabt til investeringer eller handel i blockchain; mønter bruges som en måde at rejse kapital til tidlige stadier af blockchain-projekter.

Der er en løbende debat om, hvorvidt kryptovalutaer eller mønter skal betragtes som en investering kontra en valuta. På den ene side hævder mange, at kryptovalutas decentraliserede karakter og manglende tilsyn fra regeringer bringer mere ansvar på brugeren, når de handler med kryptovaluta. Dette betyder, at værdien af ​​alle købte mønter eller tokens kan stige eller falde hurtigt på grund af deres volatilitet. Derudover er der ingen garanti for, at indehavere rent faktisk vil få afkast på investeringer foretaget i kryptovaluta.

På den anden side fremhæver de, der foretrækker at investere i kryptovaluta, dets potentiale; fordi det er decentraliseret, tilbyder det et alternativ til traditionelle valutaer og finansiel infrastruktur. Derudover anser nogle krypto for at have et langsigtet potentiale til at værdsætte økonomisk værdi, hvis adoptionen vokser bredt nok. Med konstant vækst på markeder, adoption og innovation (såsom stablecoins), kan investorer med langsigtede synspunkter se afkast over tid.

Samlet set skitserer begge sider af argumentet deres egne fordele – fra risici forbundet med kryptovaluta til den potentielle opside med langsigtede investeringer. I sidste ende skal enkeltpersoner vurdere risikoen forbundet med investering i kryptovaluta og træffe beslutninger om deres porteføljer i overensstemmelse hermed.

Efter at have forstået, hvad cryptocurrency og mønter er, er det vigtigt at se på Utility-tokens – som giver adgang til produkter, tjenester eller netværk bygget oven på blockchain-teknologi – i næste afsnit for at få en bedre forståelse af blockchain-investeringer.

Utility tokens

Utility-tokens refererer til virtuelle tokens, der tilbyder et digitalt hjælpeprogram, såsom at give adgang til bestemte tjenester eller produkter. Utility-tokens er som digitale kuponer og kan bruges til at købe tjenester eller produkter på blockchain-baserede platforme eller til at få adgang til visse funktioner på platformen. De gør det også muligt for brugere at eje en andel af det udstedende selskab og kan ombyttes til andre aktiver.

Ligesom mange aspekter af cryptocurrency-industrien er der debat omkring potentialerne forbundet med utility tokens. Tilhængere af utility tokens hævder, at de har potentialet til at revolutionere den globale økonomi ved at give folk en nem måde at få adgang til og bruge tjenester, der tilbydes på blockchain-baserede platforme. De kan også give likviditet til investorer, da der er mange forskellige børser, hvor disse tokens kan handles. Derudover har nytte-tokens potentialet til at fremme innovation i industrier, såsom sundhedspleje og detailhandel, der historisk set har været langsomme til at tage nye teknologier i brug.

Modstandere af utility tokens påpeger, at deres struktur ofte er for kompleks til almindelige brugere, og at der kan være for meget volatilitet i deres priser til, at de kan fungere som pålidelige værdibeholdninger. Desuden, da de fleste utility tokens i øjeblikket er udstedt af nystartede virksomheder uden etablerede track records, kan investorer påtage sig mere risiko, end de ville med traditionelle aktier eller obligationer. Det er vigtigt for investorer, der overvejer at investere i utility tokens, at forstå de involverede risici, før de træffer nogen beslutninger.

Det næste afsnit vil diskutere investering i blockchain-baserede aktier – en alternativ metode til at investere i blockchain-teknologi.

Investering i Blockchain-baserede aktier

Når det kommer til at investere i blockchain-baserede aktier, er der fordele og ulemper at overveje for både købere og sælgere. For investorer er en stor fordel potentialet for enorme afkast på investeringer, hvis aktieudviklingen går godt. Mange mennesker, der kom tidligt ind i cryptocurrency, tjente mange penge på værdistigningen af ​​disse aktiver. En anden fordel er det faktum, at de fleste blockchain-baserede aktier ikke er afhængige af traditionelle handelsmetoder såsom børsnoteringer eller markedsværdi. Investorer kan købe blockchain-baserede aktier direkte fra virksomheden, hvilket giver dem mulighed for at undgå høje mæglergebyrer, som kan være forbundet med at købe mere traditionelle aktier.

På den anden side har mange eksperter hævdet, at investering i blockchain-baserede aktier stadig er forholdsvis risikabelt sammenlignet med traditionelle investeringer. En del af denne risiko kommer med manglen på regulering og tilsyn, hvilket betyder, at virksomheder, der fremstiller disse produkter, ikke holdes ansvarlige, hvis noget går galt. Desuden, fordi blockchain-teknologien er relativt ny, kan der være hidtil usete begivenheder med ukendte konsekvenser, der kan få en aktie til at falde pludseligt, hvilket resulterer i tab for investorer, der sætter deres penge i disse aktiver.

Sammenfattende kan investering i blockchain-baserede aktier give store afkast for kyndige investorer, men på grund af dets risici bør det kun gøres med forskning og forsigtighed. For at afbøde nogle af disse risici og maksimere udbyttet kan det også være fordelagtigt at diversificere ved også at investere en del af ens portefølje i traditionelle investeringer. At have en omfattende forståelse af begge typer investeringsinstrumenter giver investorerne et ekstra lag af beskyttelse mod enhver uventet markedspåvirkning, der kan påvirke deres portefølje negativt.

For dem, der ønsker at drage fordel af teknologivirksomheder involveret i kryptovaluta, vil det næste afsnit diskutere investeringer specifikt i teknologivirksomheder, der arbejder på distribuerede hovedbogsprojekter og andre relaterede teknologier.

Vigtigste højdepunkter

Investering i blockchain-baserede aktier kan være en lukrativ mulighed, men kommer med ekstra risiko. Det er en fordel at undersøge disse aktier og diversificere investeringer med traditionelle aktieoptioner for at beskytte mod pludselige markedspåvirkninger. Teknologivirksomheder, der specifikt arbejder med cryptocurrency-projekter, kan også investeres i med det formål at drage fordel af det potentielle afkast.

TeknologivirksomhederI en verden af ​​kryptoinvesteringer tilbyder teknologivirksomheder muligheder for investorer at få eksponering for den underliggende blockchain-teknologi, der driver sektoren. I takt med at teknologiforbedringer fortsætter med at omdefinere det kryptografiske marked, bruger mange virksomheder deres unikke teknologiløsninger til at hjælpe med at forbedre kundeoplevelsen ved at sænke omkostningerne, reducere transaktionstider og mere.

Teknologivirksomheder er modne til investeringer på grund af deres evne til at levere nye løsninger og ressourcer til kryptomarkedet. Når en virksomhed udvikler en spilskiftende blockchain-protokol eller -applikation, er der et opadrettet potentiale for investorer på grund af muligheden for store overskud fra disse innovationer. Mange af disse teknologivirksomheder har allerede etableret deres fodfæste i branchen og inkorporerer blockchain i deres eksisterende operationer, mens andre er ved starten af ​​deres rejse, hvor nogle ikke engang har produkter klar endnu.

På den ene side er der risici forbundet med at investere i denne type virksomheder. Med det hurtige tempo, hvormed innovation finder sted i industrien, skal teknologivirksomheder være et skridt foran deres kolleger, hvis de vil forblive konkurrencedygtige. Dette resulterer ofte i højrisikoinvesteringer, da virksomheder forsøger at sikre kundeadoption og sikre partnerskaber, der kan bringe meget tiltrængt kapital.

På den anden side er der også et stort potentiale for profit, når du investerer i teknologivirksomheder inden for kryptorum. Virksomheder med fokus på krypto har givet eksponentielle afkast, siden de blev børsnoterede, så der er bestemt noget tiltalende ved at investere i disse firmaer. Hvis de forvaltes korrekt og allokeres med kapital strategisk, vil investorer kunne vinde betydeligt, efterhånden som nye teknologier kommer online og bliver mere udbredt af kunder over hele kloden.

Det er vigtigt for enhver investor, der ser på teknologivirksomheder som potentielle investeringer, at vurdere alle tilknyttede risici, før de forpligter midler. Før du placerer dine hårdt tjente penge i et projekt, skal du sørge for at forstå, hvordan det fungerer, og hvad det forsøger at opnå. Korrekt forskning kan ofte afsløre underliggende værdi, som måske ikke er synlig ved første øjekast.

Som en sidste tanke om teknologivirksomheder er det værd at bemærke, at investering i sådanne organisationer kommer med en vis grad af tålmodighed, da udviklingscyklusser kan tage længere tid end forventet. Med det sagt kan det stadig være et lukrativt diversificeringspunkt for langsigtede investorer, der overvejer at tilføje mere eksponering gennem alternative investeringer uden for mønthandel.

Med dette detaljerede kig på teknologivirksomheder af vejen, lad os nu tage et kig på banker og finansielle institutioner, og hvordan de påvirker kryptomarkederne.

Banker og finansielle institutioner

Banker og finansielle institutioner er nogle af de vigtigste aktører i nutidens globale økonomiske landskab. Derfor er deres position med hensyn til blockchain-teknologi og kryptovalutaer afgørende for disse produkters succes. På den ene side viser mange banker og store finansielle virksomheder tegn på at omfavne blockchain-teknologi som en måde at forbedre effektiviteten, reducere omkostningerne og tilføje nye tjenester. Ifølge en undersøgelse fra IBM og magasinet Economist har 16 ud af 20 førende finansielle institutioner implementeret en blockchain-baseret løsning eller planlægger at gøre det i den nærmeste fremtid.

På den anden side forbliver banker forsigtige over for kryptovalutaer på grund af dens ustabilitet og mangel på regulering. Det er ikke ualmindeligt, at banker lukker konti for dem, der handler med kryptovaluta eller bruger den til pengeoverførsler, hvilket kan begrænse adgangen til investeringsmuligheder. Denne forsigtige holdning til krypto stammer fra bekymringer om, at digitale valutaer kan blive brugt til ulovlige aktiviteter eller kompromitteret på grund af cyberangreb.

Overordnet set er det klart, at banker har både fordele og ulemper, når de overvejer at investere i blockchain-teknologier. Der er risici involveret afhængigt af, om de bevæger sig ad denne vej eller ej. Det næste afsnit udforsker aktuelle markedstendenser for at få yderligere indsigt i den voksende efterspørgsel efter blockchain-relaterede tjenester.

Blockchain teknologi markedstendenser

Blockchain-teknologien udvikler sig hurtigt, og dens indflydelse i finansverdenen har været intet mindre end revolutionerende. Markedstendenser indikerer, at blockchain-teknologiindustrien ekspanderer med en hidtil uset hastighed, og potentialet for investeringer har aldrig været større.

Den voksende infrastruktur for blockchain-baserede finansielle transaktioner skaber nye muligheder for dem, der er villige til at drage fordel af dem. Efterhånden som industrien modnes, kommer mere etablerede finansielle institutioner ind i rummet, hvilket gør det lettere for enkeltpersoner at foretage investeringer i digitale aktiver. Sælgers adoption af kryptovaluta bliver mere og mere almindeligt, såvel som en stigning i applikationer på tværs af andre industrier såsom sundhedspleje og logistik. Virksomheder begynder at forstå fordelene ved at tokenisere deres aktiver på blockchain, hvilket åbner op for en bred vifte af nye muligheder.

Ydermere er der nu et væld af venturekapitalfonde, der udelukkende investerer i blockchain-relaterede startups, mens private investorer og engleinvestorer er blevet mere villige til at sætte penge i disruptive projekter relateret til denne teknologi. Udbredelsen af ​​Initial Coin Offering (ICO’er) har også gjort det endnu nemmere for små virksomheder at udstede tokens, der kan udveksles gennem online-børser. Alle disse udviklinger definerer tendenserne på blockchain-markedet og øger dens samlede værdi eksponentielt.

På den anden side er der stadig flere udfordringer, der skal overvindes, for at udbredt anvendelse af blockchain-teknologi kan blive til virkelighed. Regulative rammer har endnu ikke indhentet nye teknologier, og der er bekymringer om, hvordan kryptovaluta passer ind i eksisterende internationale love, hvilket kan forårsage visse forhindringer i markedsvæksten. Derudover skal spørgsmål som skalerbarhed og energieffektivitet behandles, før mainstream-vedtagelse er mulig.

Generelt tyder markedstendenser dog på, at investeringer i blockchain-teknologi fortsætter med at stige støt og vil fortsætte med at gøre det på kort og lang sigt. Efterhånden som folk bliver mere fortrolige med, hvad denne teknologi har at tilbyde, vil de i stigende grad være villige til at investere i den direkte eller indirekte via forskellige typer finansielle instrumenter som ETF’er og indeksfonde. Med det i tankerne, lad os nu undersøge, hvordan man kan komme i gang med at diversificere deres portefølje ved at investere i denne innovative sektor.

Diversificering og investering i Blockchain er et væsentligt element, når man overvejer, hvordan man bliver involveret i kryptoinvestering. For at mindske risikoen og optimere investeringsafkastet er det vigtigt at sprede investeringerne på tværs af forskellige aktiver og klasser inden for branchen. I det næste afsnit vil vi diskutere strategier til diversificering af en kryptoportefølje.

Diversificering og investering i Blockchain

Diversificering er nøglen, når det kommer til at investere i enhver aktivklasse, inklusive blockchain og kryptovalutaer. Diversificering af en investeringsportefølje mellem flere aktiver kan hjælpe med at begrænse risikoen forbundet med hvert enkelt aktiv, da ydeevnen for en aktivtype kan udligne tabene for en anden. Imidlertid stiller mange nybegyndere investorer spørgsmålstegn ved, om diversificering giver mening, når de investerer i blockchain- og kryptoaktiver, som i sagens natur er meget volatile.

På den ene side hævder nogle investorer, at diversificering er særlig vigtig, når man investerer i nye og ukendte markeder som dem, der præsenteres af blockchain og krypto. Disse investorer hævder, at diversificering på tværs af en række kryptoinvesteringer vil beskytte mod potentielle fiaskoer i et kryptoprojekt eller valuta, der tvinger en investor til at sælge ud til lave priser på grund af mangel på likviditet. Diversificering til en række forskellige kryptovalutaer giver også en investor mulighed for at sprede deres risiko ved at investere et lille beløb i flere projekter med lavere økonomisk forpligtelse.

På den anden side hævder nogle erfarne kryptoinvestorer, at diversificering generelt ikke er nødvendig i betragtning af de stærke korrelationer mellem forskellige kryptoaktiver. Typisk, når én kryptovaluta stiger i pris, så stiger mange andre det også – og kæder alle kryptoer sammen uanset forskellige grundlæggende styrker og svagheder. For eksempel, hvis Bitcoin stiger 10% på 24 timer, vil andre større mønter sandsynligvis opleve lignende procentvise gevinster eller tab i løbet af samme tidsramme. De traditionelle fordele ved diversificering er derfor ugyldige, når der investeres i kryptoer, fordi det er umuligt at drage fordel af en række trendy mønter på forskellige tidspunkter – de generelt enten alle stiger eller falder samtidigt, hvilket giver ringe fordel ved at have to separate mønter i en portefølje.

Denne debat omkring fordelene ved at diversificere investeringer i blockchain og kryptoer er i gang, men begge sider er enige om, at passende aktivallokering kombineret med individuel møntforskning bør hjælpe med at vejlede beslutninger om, hvor meget der skal investeres i hver mønt i stedet for vilkårligt at allokere et fast beløb på tværs af alle mønter. Med denne forståelse i tankerne er det nu tid til at opsummere de vigtigste ting fra denne artikel og drage nogle endelige konklusioner. Det næste afsnit vil skitsere vores resumé og konklusion for denne begyndervejledning til investering i blockchain-aktiver.

Sammenfatning & Konklusion

Investeringer i kryptovaluta kan være både økonomisk og teknisk udfordrende, men med lidt vejledning kan enhver blive involveret i blockchain-teknologiens spændende verden. Crypto-investering ser ud til at være kommet for at blive, da det giver et enormt potentiale for investorer – lige fra direkte investering i selve aktivet til muligheder, der tilbydes via blockchain-baserede projekter.

Investering i kryptovalutaer medfører en vis risiko, så det er vigtigt at huske, at succes ikke er garanteret, ligesom enhver anden investering. Værdien af ​​enhver digital valuta kan svinge uforudsigeligt, så en investor bør altid være forsigtig, når han investerer og forblive informeret om markedsudviklingen. På den positive side, hvis det gøres korrekt, vil der sandsynligvis være høje afkast og minimale tilknyttede omkostninger.

Når man kommer i gang, er forskning nøglen. Før du investerer i et hvilket som helst cryptocurrency- eller blockchain-projekt, er det klogt at gøre din due diligence og lære så meget som muligt om projektet, dets potentielle risici og muligheder. Det er også vigtigt at forstå den teknologi, der understøtter kryptovalutaer, før du investerer penge og kun indgår i investeringer, hvis risici du forstår.

Endelig er kryptoinvesteringer yderst spekulative investeringer og overvej nøje din egen personlige situation, før du træffer nogen beslutninger. Brug velrenommerede børser eller tegnebøger for at sikre maksimal sikkerhed for dine midler, hold styr på dine investeringer regelmæssigt, og rådfør dig med finansielle rådgivere, hvis det er nødvendigt. Ved at udføre disse grundlæggende trin og lære mere om, hvordan denne teknologi fungerer, kan du minimere din risiko og øge dine chancer for at få en vellykket kryptoinvesteringsoplevelse.

FAQ

Er investering i blockchain-teknologi det rigtige for mig?

Det afhænger af dine investeringsmål og risikotolerance. Investering i blockchain-teknologi har potentiale for høje afkast, men det indebærer også en højere risiko end traditionelle investeringer. Det er vigtigt at forstå, hvordan teknologien fungerer, og at undersøge eventuelle potentielle investeringer grundigt, før du investerer. Som med enhver ny satsning er det altid bedst at starte i det små og diversificere din investeringsportefølje for at reducere risikoen. Med omhyggelig forskning og korrekt risikostyring kan investering i blockchain-teknologi være det rigtige for dig.

Hvad er de tilgængelige muligheder for at investere i blockchain?

De tilgængelige muligheder for at investere i blockchain afhænger af den enkelte investors mål og risikotolerance. Nogle af de tilgængelige muligheder inkluderer direkte investeringer i kryptovalutaer, såsom Bitcoin og Ethereum; Indledende mønttilbud (ICO’er); investering i diversificerede cryptocurrency-porteføljer; eller investering gennem traditionelle finansielle markeder, såsom futures og børshandlede fonde (ETF’er).

Direkte investeringer i kryptovalutaer kan være en højrisikobestræbelse med høj belønning, da disse digitale aktiver er utroligt volatile. Men med den rette forskning og due diligence kan en investor høste betydelige fordele.

ICO’er tilbyder en anden vej for potentielle investorer til at få eksponering for blockchain-projekter uden at eje nogen tokens. En ICO ligner et børsnoteret udbud (IPO), bortset fra at det involverer digitale tokens snarere end aktieandele. Som med enhver investering bør investorer grundigt undersøge holdet bag projektet, før de investerer.

Investering i en diversificeret portefølje af kryptovalutaer er en måde at minimere associeret risiko ved at sprede kapital på tværs af forskellige projekter. Denne tilgang giver investorer mulighed for at høste frugterne af nogle kryptovalutaer, mens de beskytter mod tab fra andre.

Endelig er investering gennem traditionelle finansielle markeder en anden mulighed for dem, der er interesseret i at få eksponering for blockchain-teknologi uden direkte at købe digitale aktiver. Futures-kontrakter gør det muligt for investorer at handle derivater eller spekulere i fremtidige priser på visse kryptovalutaer eller virtuelle aktiver. Exchange-traded funds (ETF’er) sporer en kurv af aktier, der repræsenterer en bestemt industri; lignende tilbud findes til sporing af blockchain-baserede virksomheder såsom aktier relateret til minedrift eller udviklingsteams, der arbejder på nye protokoller.

Hvilke risici og afkast kan jeg forvente af at investere i blockchain?

Investering i blockchain kan være en meget givende indsats, men det kommer også med en række associerede risici. På den positive side har investorer potentialet til at drage fordel af værdsættelsen af ​​kryptovalutaer, smarte kontrakter og andre decentrale applikationer. På den negative side er blockchain-investeringer meget volatile og medfører en høj risiko for totalt tab på grund af faktorer som markedsvolatilitet, svindel/hacks, overregulering eller tekniske problemer.

Med hensyn til afkast bør investorer forvente, at enhver blockchain-investering sandsynligvis vil give højere afkast end dem, der er tilgængelige på traditionelle markeder og aktivklasser. Historisk set har kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum givet ekstraordinære gevinster, siden de først blev frigivet (med Bitcoin, der er steget op mod 4200% siden 2011). Ydermere har nogle cryptocurrency-projekter såsom Ripple endda givet afkast på over 1000%. Det er dog også vigtigt at bemærke, at tidligere resultater ikke nødvendigvis forudsiger fremtidig succes – så investorer bør gå frem med forsigtighed.

Hej Verden

Hej Verden

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside giver ikke finansiel rådgivning, investering, handel eller anden rådgivning. Enhver information, der gives, bør ikke betragtes som rådgivning. Dex.ag anbefaler ikke, at du køber, sælger eller holder nogen kryptovaluta. Sørg for at undersøge enhver investering grundigt og konsulter din finansielle rådgiver, før du beslutter dig.