Основен инструмент за криптография, който ще ви помогне да избегнете нежелано прекъсване

За да избегнете нежелани прекъсвания на вашите предавания на данни, трябва да използвате добри инструменти за криптиране. Един от най-добрите начини да направите това е да използвате SSL/TLS протокол. Той използва криптография с елиптична крива, която е по-сигурна от RSA. Например 256-битов ECC ключ ще ви осигури същото ниво на сигурност като 3072-битов RSA ключ. Това е полезно за защита на данни в покой, като данни, съхранявани на лаптоп, твърд диск, флаш устройство или база данни. Повечето данни в покой имат смислено име на файл, сочещо към лична информация.

Основни инструменти за криптография

Елиптична крива

Криптографията с елиптична крива е важен криптографски инструмент, използван в протокола SSL/TLS. Той осигурява по-голяма сигурност от традиционното криптиране с публичен ключ. Например 256-битов ECC ключ осигурява същата сигурност като 3072-битов RSA ключ. Тази криптография се използва и за защита на данни в покой, като файлове, съхранявани на твърд диск, флаш устройство или база данни. Често тези файлове имат смислени имена и съдържат лична информация.

Curve е особено популярен при по-малки устройства, включително мобилни телефони и таблети. Изследователите могат да проучат неговите недостатъци, като извлекат публичния ключ. Публичният ключ позволява на изследователите да тестват алгоритъма за слабости. В допълнение, публичният ключ може да помогне за защитата на личните данни в криптирана среда.

Друг важен аспект на криптографията с елиптична крива е размерът. По-трудно е да се изчисли дискретният логаритъм на елиптична крива, отколкото да се разложи на фактори. Проучване на Universal Security установи, че за разбиването на 228-битов RSA ключ ще е необходима по-малко енергия от кипването на чаена лъжичка вода. Ще е необходима повече от 2380 пъти повече енергия, за да се разбие ECC ключ.

Елиптична крива е криптографски инструмент, използван в цифрови подписи, споразумения за ключове и псевдослучайни генератори. Използването му в тези области се увеличава поради по-малкия му размер и способността му да поддържа сигурност. Очаква се тази тенденция да продължи с нарастването на търсенето на мобилни устройства.

Въпреки че Elliptic Curve е ключов инструмент за криптография, той има някои уязвимости. Няколко вида странични канали и атаки за обратна сигурност имат за цел да обезсилят сигурността на ECC. Тези атаки включват атаки с диференциална мощност, анализ на грешки и атаки на малки подгрупи. Някои от тези атаки могат да доведат до изтичане на лични ключове. За щастие има контрамерки за всички видове атаки от страничния канал.

Криптографските методи RSA и Diffie-Hellman се основават на създаване на ключове, използващи големи прости числа. Тези методи обаче изискват много изчислителна мощност. Използването на криптография с елиптична крива, от друга страна, може да направи процеса на генериране на ключове по-лесен и по-сигурен, като същевременно поддържа същото ниво на сигурност като RSA.

Елиптична крива е математическа крива, чиито точки се определят от математическо уравнение. Това уравнение има две части: спомагателна крива, означена с f, и елиптична крива.

Здравей свят

Здравей свят

Отказ от отговорност

Този уебсайт не предоставя финансови, инвестиционни, търговски или други съвети. Предоставената информация не трябва да се счита за съвет. Dex.ag не ви съветва да купувате, продавате или държите криптовалута. Преди да вземете решение, не забравяйте да проучите внимателно всяка инвестиция и да се консултирате с финансов съветник.